มอเตอร์ 2.0HP

มุมลาดเอียง 38 องศา

ความเร็ว 14-140 ก้าว/นาที

มีโปรแกรม 36 โปรแกรม

ขนาด 550x240x1800 

รับน้ำหนักผู้เล่นได้สูงสุด 160 kg

บริการหลังการขายโดยช่างชำนานเฉพราะทางตลอดอายุการใช้งาน/จัดส่งพร้อมติดตั้งฟรี

ราคา 179,000 บาท

LT01
ติดต่อซื้อสินค้า

116/1-2 หมู่ 4 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัด พิษณุโลก
65000

  • 093-594-1699
  • 055-000-419