SERVICE

เปิดให้บริการ 2 สาขา

เปิดให้บริการแล้ว 2 สาขา ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ฟิตเนสทุกชนิดจากต่างประเทศ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ให้บริการทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก, พิจิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังต่างๆ ถึงที่


Phitsanulok Master Fitness

สาขาพิษณุโลก

Phichit Fitness

สาขาพิจิตร

116/1-2 หมู่ 4 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัด พิษณุโลก
65000

  • 093-594-1699
  • 055-000-419