สินค้าประเภท

ชุดกล้ามเนื้อ

IT9528 LEG EXTENSION LEG CURL

ราคา 99,000 บาท

IT9529 MUL TI PRESS

ราคา 99,000 บาท

IT9533 BICEP CURL/TRICEP EXTENSION

ราคา 89,900 บาท

IT9534 ABOMINAL / BACK EXTENSION

ราคา 99,000 บาท

PL9021 MUL TI PRESS

ราคา 89,900 บาท

PL9022 REAR DELTOID/PECTORAL FLY

ราคา 89,900 บาท

PL9019 LEG EXTENSION/LEG CURL

ราคา 89,900 บาท

PL9010 LEG PRESS /CALF RAISE

ราคา 89,900 บาท

PL9016 OUTER/INNER THIGH

ราคา 89,900 บาท

PL9002 LAT PULLDOWN /SEATED ROW

ราคา 89,900 บาท

IT7011 MUL TI ADJUSTSABL BENCH

ราคา 19,900 บาท

IT7004 STRETC

ราคา 19,900 บาท

116/1-2 หมู่ 4 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัด พิษณุโลก
65000

  • 093-594-1699
  • 055-000-419