ระบบไฟฟ้า 

หน้าจอ LED

ปรับแรงต้านได้ 32 ระดับ

ระบบแม่เหล็ก 9 กิโลกรัม

ขนานสินค้า 1030-345-655 mm

รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม

ราคา 21,900 บาท

U300 Upright Bike
ติดต่อซื้อสินค้า

116/1-2 หมู่ 4 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัด พิษณุโลก
65000

  • 093-594-1699
  • 055-000-419