มอเตอร์ 5.0 AC peak 7 HP

ความเร็ว 0.8-25 kg

ความชันไฟฟ้า 0-22 ระดับ

หน้าจอ LED 

สานพานกว้าง 5580x1550 mm

ขนานสินค้า 2050x900x1620 mm

รับน้ำหนักได้ 180 kg

ราคา 119,000 บาท

G5100PRO
ติดต่อซื้อสินค้า

116/1-2 หมู่ 4 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัด พิษณุโลก
65000

  • 093-594-1699
  • 055-000-419